NABÍDKA KOUPĚ, výrobní a skladový areál Hoftex v Liberci - Machnin - PRODÁNO
výrobní a skladový areál spol. Hoftex Liberec

Celkem cca 9 800 m2 výrobních a skladových ploch se zázemím na pozemcích o výměře cca 36 000 m2. Areál je situován na rovinatém pozemku na okraji obce Liberec – část Machnín. Jedná se o ucelený provozní výrobní a skladový areál. Vlastní továrna je uspořádána jako monoblok zhruba obdélníkového půdorysu a skládá se ze čtyř halových objektů různého stáří a konstrukce, které jsou provozně propojeny v jeden celek. V přední části je vpravo hala přádelny a vlevo nová dvoupodlažní hala.. V přízemí je vstup do objektu, administrativní část se sociálním zázemím a kantýnou. Za nimi navazují skladové prostory s rampou. V 1.patře jsou výrobní prostory. V zadní části je nejstarší 3 podlažní část a spojovací hala do největší haly bývalé přádelny. V zadní části přiléhají přístavby menších pomocných a servisních prostor.

Areál je celý oplocený. Areál je vybaven zpevněnými komunikacemi a parkovištěm a plochami pro manipulaci a venkovní skladování s  jedním vjezdem z hlavní komunikace.

Jedná se o historickou továrnu, která byla postupně přestavována a rekonstruována. Poslední byla výstavba nové haly v r. 2001 vč. všech nových fasád, čímž byl sjednocen celkový vzhled objektu. 

PODLAHOVÉ PLOCHY  DLE OBJEKTŮ

 1.      Obj. A)  hala tzv.. staré přádelna

Celkový rozměr 46 x 80,5 m2    
Celková podlahová plocha
  3 700 m2
Z toho   klimatizace  2 x 5 x 32 m 320 m2   
Sociálky 8,2 x 46 m 377 m2   
Dílny elektro atd. 9,7 x 46
446 m2   
  1 143 m2   
Výrobní podlahová plocha
  2 557 m2

 2. Obj. B)  tří podlažní budova tzv.“žinilky“
   
Rozměr podlaží 29 x 31 m2 = 900 m2 x3    celkem  podlahová plocha   2 700 m2
     

3. Obj. C)  tzv. spojovací hala a hala mísírny
   
 Přízemní hala   20x 32 m
  640 m2


4.
Obj. D) nová hala

   
1.patro  výroba   2100 m2
Přízemí - Sklad   1 780 m2
 Kanceláře
75 + 22 m2  
 Kantýna
90 m2  
Sociálky,šatny
130 m2  
Celkem cca
320 m2  
 Celkem 
  3 880 m2
 Celkem podlahová plocha skladových a výrobních ploch ....................   9 777 m2

 Celková výměra pozemků je 36.218m2 z toho 8 685m2 jsou stavební.

Celá areál, především hlavní provozní budova  je ve velmi dobrém stavebním stavu, udržovaný  a provozuschopný. V posledních letech byly objekty opravovány, modernizovány a rekonstruovány zhruba v následujícím rozsahu. 

  • kompletní  oprava střešního pláště  včetně světlíků
  • nová čistírna odpadních vod ČOV (kolaudace 2001)
  • nová kotelna (LTO, i pro technologickou páru)
  • přistavěna dvoupodlažní skladová a výrobní hala ( r.2001)
  • nové betonové podlahy se zušlechtěným povrchem
  • nové opláštění objektu - fasáda
  • nová trafostanice s novou technologií 2001
  • oplocení objektu
  • zpevněné plochy pro parkování a manipulaci

 Areál je schopen okamžitého provozu, a to se širokým využitím pro výrobu, montáž a skladování vč. logistiky.  

Technická infrastruktura

elektro – elektrický rozvod je z vlastní trafostanice, kam je přivedena primární linka 35 kV, trafo 3 trafa 2 x 1000 kVA a 1 x 1600 kVA), viz obj. E

 plynovod – do areálu není přiveden plyn (v blízkosti není k dispozici plynovod)

 vytápění – kotelna z r. 2001 je začleněna do objektu A) ze strany dvora,  jsou zde osazeny

                 3 kotle na LTO, dva pro technologickou potřebu výroby a jeden pro vytápění

                 kanceláří a sociálního zázemí. Teplá užitková voda je ohřívána elektrickými

                 bojlery, kotelna je vybavena veškerou regulační a měřící technikou

 voda –   pitná i užitková voda - do areálu je přípojka o průměru 100mm z veřejného vodovodu, v objektech jsou rozvody požárního vodovodu

 kanalizace –  v areálu je oddílná kanalizace, splašková kanalizace je napojena na novouČOV, která je na pozemku v areálu a přečištěná voda vedena do vodoteče, dešťová kanalizace je napojena ze zpevněných ploch přes lapače olejů (LAPOLy) do vodoteče

telefony -  připojení „metalické“ – kabelem,  telefonní i s připojením datovým

Nabídková kupní cena

Nabídková kupní cena k jednání je  40 000 000 Kč.


Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Ouhrabka, 
tel.: +420 602 578 588,
e-mail ouhrabka@realing.cz

 

QR Kontakt:

QR - Kontakt Realing s.r.o.

 

REALING CZ s.r.o.
Voroněžská 144, 460 01 Liberec 1
e-mail: info@realing.cz
www.realing.cz
tel: 485 100 659,
602 602 567
IČO: 273 174 12
DIČ: CZ 27317412
QR - Kontakt Realing CZ s.r.o. (klik to zoom)

Fotogalerie: NABÍDKA KOUPĚ, výrobní a skladový areál Hoftex v Liberci - Machnin - PRODÁNO