Na obsah stránky Klávesové zkratky na tomto webu Mapa stránek

Zprostředkování prodeje a pronájmu

REALING CZ s.r.o.
REALING s.r.o. - Prodej domů, bytů a dalších realit logo - goto home page

Zprostředkování prodeje a pronájmu

Potřebujete zprostředkovat prodej či pronájem?

Tady najdete základní popis, podmínky a průběh služeb, které Vám nabízíme.

Jsme připraveni Vám poskytnout kompletní služby v potřebném rozsahu, jejichž výsledkem bude prodej nebo pronájem Vaší nemovitosti.

Úspěšný prodej či pronájem je výslednicí celé řady faktorů zejména:

 1. profesní realitní zdatnost teoretická
 2. praktické zkušenosti z realizovaných zakázek a z realitního trhu jako takového
 3. vlastní aktualizovaná databáze poptávajících zájemců o koupi či nájem
 4. kvalitní příprava vaší nemovitosti do prodeje tzv. nábor
 5. vlastní prodej nemovitosti – formy nabídky a presentace, cílová skupina zájemců apod.
 6. obchodní zdatnost makléře
 7. situace na trhu

K tomu máme podporu vybavení výkonnou výpočetní a kancelářskou technikou, což nám s využitím efektivní technologie všech činností, umožňuje směřovat cíleně k realizaci obchodu.

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, tak co pro Vás uděláme a jak budeme postupovat:

 1. Při prvním Vašem kontaktu (telefonem, e-mailem, i osobním) s naší kanceláří probereme velmi stručně o co jde, o jakou nemovitost, co s ní zamýšlíte a případně dohodneme termín vstupního jednání a rámcově i základní podklady.
 2. Vstupním jednání – na něm budeme požadovat základní podklady a doklady, zejména jako průkaz, že jste oprávněni s nemovitostí nakládat (viz Praktické informace pro vás). Potom s Vámi diskrétně probereme důvody prodeje (pronájmu) jako součást Vaší určité situace či záměru. Probereme veškeré informace o nemovitosti (lokalitu, velikost, rozsah, využitelnost, technický stav, zda je volná, apod.) a vaši cenovou představu a časový předpoklad realizace. Posoudíme možnost úspěšného umístění takové nabídky na realitním trhu. Potom dohodneme prohlídku nemovitosti.
 3. Prohlídka nemovitosti – prohlídka musí být komplexní a její rozsah odpovídat charakteru nemovitosti. Při prohlídce zkoumáme komplexně vlastní nemovitost, a to jak vlastní stavby – jejich dispoziční a konstrukční řešení, stavební stav atd. ověření využitelnosti, dále pozemky, infrastrukturu vč. dopravního napojení, tak i okolí s posouzením současných i potenciálních výhledových vlivů na nemovitost s ohledem na územní plán a celou řadu dalších informací, které mají celkově vliv na cenu nemovitosti.Při prohlídce a jednání s vámi získáváme podklady pro odpověď na každou relevantní otázku ze strany potenciálního kupce.Při prohlídce pořídíme digitální fotodokumentaci nemovitosti. U rozsáhlejších nemovitostí i videozáznam.
 4. Po shromáždění všech dostupných informací o nemovitosti výpočtem stanovíme reálnou prodejní cenu, to je cenu, za jakou tuto nemovitost lze na realitním trhu v daném místě a čase prodat. Toto je jedna z nejnáročnějších a nejdůležitějších činností realitní kanceláře. Takto námi stanovenou cenu porovnáváme s Vaší cenovou představou. Pokud mezi nimi není velký rozdíl, tak následuje uzavření smlouvy o zprostředkování.
 5. Smlouvu o zprostředkování uzavíráme až na individuelně dojednané výjimky jako exkluzivní. Exkluzivní smlouva nám umožňuje vložení větších nákladů do prodeje, intenzivní práci na zakázce vč. její aktivní i veřejné nabídky. Nečekáme až se někdo ozve. A vy máte jednoho partnera, jednoho garanta zakázky. To ovšem nebrání naší spolupráci s jinými realitními kancelářemi, s kterými máme dlouhodobě ověřenou kvalitní spolupráci. Takového kooperanta vybíráme např. dle povahy nemovitosti (každý se trochu specializuje) a podle dalších faktorů. Z této naší kooperace však pro Vás nevyplývá žádný závazek, to je náš samostatný obchodní vztah. Naše provize činí 3-6% z dosažené kupní dle případu, nebo 1-2 měsíční nájmy v případě zprostředkování nájmu. Provize je splatná po uskutečnění prodeje či pronájmu a jsou v ní zahrnuty veškeré naše vlastní náklady.
 6. Následuje zpracování nabídky nemovitosti – tzv. expozé či katalog nebo nabídkový list. Následuje stěžejní fáze prodejní. Při prodeji je taková nabídka pak veškerými zvolenými prostředky nabízena a presentována. Zašleme ji potenciálním zájemcům z naší databáze, inzerujeme v regionálním či celostátním tisku a realitních časopisech, umístíme nabídku na naši internetovou stránku a na velké realitní servery atd. Dále aktivně vyhledáváme vytipováváme a vybíráme potenciální zájemce a zasíláme jim nabídku formou direct mailing nebo je oslovujeme individuelně osobně s nabídkou vaší nemovitosti jako příležitostí.
  Zájemcům předáváme expoze, poskytujeme podrobné informace a zajišťujeme prohlídky nemovitosti. O průběhu prodeje Vás budeme informovat. V případě potvrzení vážného zájmu sjednáme první jednání za účasti vlastníka.
  V případě, že se zájemce rozhodne nemovitost koupit či najmout za podmínek dojednaných s vlastníkem, zpracujeme a předložíme buď smlouvu o budoucí smlouvě , kdy se sjednává složení zálohy ve výši obvykle 10 – 20% kupní ceny nebo lze v mnoha případech uzavřít rovnou smlouvu kupní. V případě smlouvy o budoucí smlouvě pak do sjednaného termínu připravíme veškeré podklady a dojednáme podmínky uzavření smlouvy a zajistíme zpracování návrhu kupní smlouvy, a to případně i u notáře formou notářského zápisu.
 7. Po uzavření smlouvy, pokud je dojednáno, podáme návrh na vklad na příslušný Katastrální úřad, pokud tak neučiní notář, a sledujeme i splnění podmínek úhrady složené kupní ceny prodávajícímu. Převodem vlastnictví na kupujícího a inkasem kupní ceny prodávajícím a úhradou sjednané provize je smlouva o zprostředkování naplněna.

 

Popsaný postup je pro případ zprostředkování nájmu analogický.

Vloženo: 24.02. 2006

Share |
Tisk článku (1389 x)
Tisk článku