Na obsah stránky Klávesové zkratky na tomto webu Mapa stránek

Podklady při zprostředkování

REALING CZ s.r.o.
REALING s.r.o. - Prodej domů, bytů a dalších realit logo - goto home page

Podklady při zprostředkování

Zde najdete užitečné informace o podkladech, které budeme potřebovat, pokud se rozhodnete využít naše služby.

V případě, že se rozhodnete využít našich služeb při zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitosti, je nutné nám předložit níže uvedené podklady a doklady, které budou potvrzením či doložením informací, které jste nám případně podali při prvním kontaktu či vstupním jednání pouze ústně.

Rozsah a druh dokumentů se liší podle typu nemovitosti, vlastnických vztahů apod.

Základní:

  1. tzv. nabývací titul – to je listina, na základě které jste se stali vlastníky (spoluvlastníky) nemovitosti - kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o směně, dědické rozhodnutí
  2. plná moc – pokud vlastníka nebo spoluvlastníka zastupujete
  3. aktuální stav vlastnictví – výpis z katastru nemovitostí – tzv. list vlastnictví (LV)
  4. snímek katastrální mapy

doplňující:

  1. znalecký posudek – i starší, pokud existuje
  2. smlouvy o dalších věcných právech k nemovitosti – smlouvy o věcných břemenech, nájemní smlouvy apod.
  3. u právnických osob platný výpis z obchodního rejstříku
  4. stavebně technická dokumentace (projekt – event. archivní, pokud existuje apod.)
  5. kolaudační rozhodnutí, územní rozhodnutí, stavební povolení

 

Pokud přinesete listiny v originálech, je možné udělat kopie v naši kanceláři.

Základní doklady a podklady, uvedené pod body 3 – 4 jsme schopni pro Vás obstarat, rovněž tak i některé další podklady, pokud budou nutné.

Aktualizováno: 06.10. 2017

Share |
Tisk článku (1228 x)
Tisk článku