Na obsah stránky Klávesové zkratky na tomto webu Mapa stránek
Home page:   Nabídka nemovitostí | Výroba a skladováníDnešní datum: 02.02.2023    Svátek má: Nela  (Zítra: Blažej )

NABÍDKA KOUPĚ provozního areálu u sil.I/14 v obci Poniklá -PRODÁNO

Nabídka nemovitostí Aktuality O firmě Služby  
Byty a bydlení - nemovitostiprodej a pronájem Kanceláře a obchody - Objekty a prostory pro obchod, služby, výrobu a skladování Prodej pozemku, stavební parcely, louky Prodej - výroba / sklady - výrobní haly, skladovací prostory, výrobní jednotky Prodej - komerční budovy, hotely a bytové domy
    

Výroba a skladování - Objekty a prostory pro výrobu a skladování

NABÍDKA KOUPĚ provozního areálu u sil.I/14 v obci Poniklá -PRODÁNO

Jedná se o provozní výrobní areál bývalé textilní výroby situovaný přímo u hlavní silnice I/14 směr Harrachov. Tvoří jej hlavní výrobní třípodlažní objekt, vytvářející monoblok s přistavěnými objekty trafostanice, objektem se strojovnami klimatizace, nástavbou se šatnami a sociálním zázemím a objektem skladu surovin. Dále jsou v areálu menší samostatné objekty pomocných provozů – ocelová skladová hala, garáže a sklady, dřevěný sklad. Hlavní objekt je po částečné rekonstrukci ve velmi dobrém stavu.

Základní údaje:

Adresa nemovitosti: Poniklá 260, PSČ 512 42, bývalý okres Semily, Liberecký kraj
Druh nemovitosti: výrobní areál textilní výroby (přádelna)
Funkční zařazení dle územního plánu: území pro průmyslovou výrobu
Katastrální území: Poniklá, (725684)
Výměra pozemků: 13 340 m2
Podlahová plocha hlavních provozních hal a prostor: cca  10.000 m2

A)Poloha a charakter lokality: 
Areál je situován na rovinatém pozemku v dolní části obce Poniklá, mezi řekou Jizerou a silnicí první třídy I/14. Lokalita byla původně vybrána jak bylo obvyklé u textilních provozů u řeky, kvůli vodě potřebné, jak pro textilní výrobu, tak využívané pro výrobu energie v MVE.  Nemovitost je dominantní stavbou v obci přímo u hlavní komunikace.

B) Popis nemovitosti
Jedná se o provozní výrobní areál. Tvoří jej hlavní výrobní třípodlažní objekt, vytvářejíc monoblok s přistavěnými objekty trafostanice, objektem se strojovnami klimatizace, nástavbou se šatnami a sociálním zázemím a objektem skladu surovin. Dále jsou v areálu menší samostatné objekty pomocných provozů – ocelová hala, úložiště plynu, garáže a sklady, dřevěný skladek. V hlavním objektu v suterénních prostorách  je dále funkční malá vodní elektrárna s veškerým vodohospodářskými objekty a technickými zařízeními. Ta je ve vlastnictví jiného vlastníka.
Areál je oplocený. Areál je vybaven zpevněnými komunikacemi a plochami pro manipulaci a venkovní skladování s dvěma vjezdy z hlavní komunikace.

B1)  objekty

a)Hlavní výrobní budova „A“  na pozemku p.č. 336
Jedná se o hlavní třípodlažní objekt. Konstrukce jsou ocelové(litinové) vnitřní sloupy, které vynášení stropní průvlaky I 400 mm s vlastní železobetonovou monolitickou stropní deskou. Obvodové stěny je masivní cihelné zdivo. Střecha je sedlová malého spádu s dřevěnou krovovou konstrukcí a s povlakovou krytinou ze  živičných natavovaných pásů. Na každém ze tří podlaží je hlavní výrobní hala – sál o výměře 2 160 m2 a malý sál cca 350 m2. Světlá výška v sálech je v přízemí 4,4 m v 1. a 2. patře 4,0 m. Povolení zatížení podlah je od cca 3 – 4 kN/m2. Dále jsou v objektu umístěny prostory skladu surovin (600m2), další technologické prostory a dílny (cca 800m2) dále kanceláře, sociální zázemí a prostor vrátnice. K horizontální dopravě slouží dva nákladní výtahy. Objekt je přístupný jednak z předního a jednak ze zadního nádvoří.
 V objektu a v jeho přístavbách jsou umístěny další provozní, technologické, energetické provozy. Vše je patrné z dispozic jednotlivých podlaží v příloze.

b)Ocelová hala „B“ – na pozemku p.č. 336
Jedná se o přízemní, jednolodní, typizovanou ocelovou, lehkou, nezateplenou skladovou halu. Původně sloužila jako sklad uhlí pro starou kotelnu, později v r. 2001 upravena na sklad surovin.  Rozměry cca 15 x 18 m. Podlaha zpevněná betonem. Přístup po klenutém mostku o nosnosti 15t přes vodní náhon k MVE.

c)Garáže a sklady – na pozemku p.č.  396
Menší jednopodlažní zděný objekt se sedlovou střechou postavený na zadním nádvoří.  Původně sloužil jako garáže a truhlářská dílny se skladem.

d)Dřevěný skládek – kolna  na p.č.  397/1
Jedná se o menší  přízemní objekt s ocelovými sloupy a dřevěnou konstrukcí. Část  pláště je z vlnitých plechů. Rozděleno na jednotlivé boxy. Podlaha betonová. Slouží  jako pomocný sklad.

Hlavní objekt „A“ je ve velmi dobrém stavebním stavu, udržovaný  a provozuschopný. V posledních letech byly objekty opravovány, modernizovány a rekonstruovány v následujícím rozsahu.


1999 – rekonstrukce strojoven klimatizace
1994 – nová čistírna odpadních vod (ČOV -obecní) na p.č. 3083
2001 – přistavěn sklad surovin o výměře 400m2 (ocelová konstrukce s vyzdívaným  pláštěm)
1990 – doplnění stanice SHZ – sprinklery o elektronické hlásiče
1999 – nově zřízená poloautomatická plynová teplovodní kotelna (PC řízená kaskáda  tří kotlů VIADRUS o výkonu 2 x 220kW s hořáky Bentone.)
2000 – kompletní rekonstrukce střešního pláště hlavního objektu
nové podlahy v halách v hlavním objektu a nová elektroinstalace v objektu

 

Areál je celkově v dobrém stavebním stavu a udržovaném stavu a je schopen okamžitého provozu.  


B2)  Pozemky
Celková výměra areálu je cca 13.340m2, z toho 9 530 m2 je zastavěná plocha. Pozemky komunikací a manipulačních ploch jsou zčásti zpevněny ve výměře cca 1 500 m2, a to s povrchem z asfaltového koberce v přední části od vjezdu a v zadní části areálu, zejména u objektu garáží, zbytek je zpevnění betonem.

Přehled pozemků:
p.st.  336 o výměře 9 086 m2  zastavěná plocha a nádvoří
p.č. 3068/1 o výměře 65 m2 ostatní plocha
p.č. 3070/1 o výměře 262 m2 ostatní plocha
p.st. 396 o výměře 413 m2 zastavěná plocha a nádvoří
p.č. 397/1  o výměře 1 301 m2 ostatní plocha – manipulační plocha
p.č. 404/3 o výměře 2 203 m2 ostatní plocha ostatní komunikace
p.č. 3070/2 o výměře 10 m2 ostatní plocha

Jak je vlastnictví pozemků, staveb a jednotek zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Územní pracoviště Jilemnice na LV č. 927, 935 a 966 v katastrálním území Poniklá.

C) INFRASTRUKTURA

a) dopravní napojení 
Objekt je situován přímo u komunikace silnice 1.třídy I/14 v úseku Vrchlabí- Harachov, na kterou je areál přímo napojen dvěma vjezdy. V místě není překladiště na železniční tratě ČD. Nejbližší nádraží je 2,5 km (zastávka Martinice – Rokytnice /J)
b) elektro – elektrický rozvod je z vlastní trafostanice, kam je přivedena primární linka 35 kV, trafa 2x 1000 kW a 1x 630 kW, veškerá elektroinstalace v objektu je nová (v mědi) vč. dílčích samostatných rozvaděčů na každém patře
c) plynovod –  v areálu je úložiště plynu se 6 zásobníky po 4,85 m3 na zkapalněný PB s přípojkou 89 mm a tlaku 1,6 MPa
d) voda –   pitná voda - do areálu jsou dvě přípojky vodovodu o průměru 2 a tlaku 0,8 MPa
pro sprinklery – voda z náhonu pro MVE a z nádrže 40 m3 ve vodárenské věži hlavní budovy s napojením na požární vodovod v hlavním objektu 
e) kanalizace –  v areálu je oddílná kanalizace, splašková kanalizace je napojena na novou ČOV která je na pozemku obce na okraji areálu, dešťová kanalizace je napojena ze zpevněných ploch do kanalizace u hlavní komunikace a částečně do vodoteče                                          
f) telefony -  ano, připojení „vzduchem“  telefonní i s připojením datovým
g) zabezpečení  - objekt je částečně vybaven EPS a EZS vč. 4 kamer
h) logistika – řízená skládka odpadu – Košťálov (Marius Pedersen) 17,5 km
  nejbližší rychlostní komunikace(dálnice) – sil.I/10 Turnov 
  

D) Kupní cena
Kupní cena do nabídky   6 500 000 Kč

Kontaktní osoba: Ing.Pavel Ouhrabka, 
tel.: 602 578 588,
e-mail ouhrabka@realing.cz

 

Aktualizováno: 09.10. 2015

Fotogalerie: NABÍDKA KOUPĚ provozního areálu u sil.I/14 v obci Poniklá -PRODÁNO

hala B sklad

kotelna bojlery 1m

kotelna kotle 1m

maly sal 1m

nahon k MVE

novy sklad surovin

objekt A nadvori

Ponikla2m

rozvodna elektro 1m

satna 1m

socialni zazemi 1m

socialni zazemi 2

strojovnavzduchotechniky

trafostanice

uloziste plynu s nadrzemi


Share |
Tisk článku (1319 x)
Tisk článkuwww.bytyhorska.cz
Bytový projekt BD horská
byl úspěšně ukončen prodejem posledního bytu.

100 000 m2 u hranic pro Vaše podnikání

Pozemky byly prodány přední evropské firmě pro výstavbu
výrobní a skladové základny


Chcete více informací.
O prodeji bytů v Liberci?
O prodeji prostor k podnikání?